ข่าวสารและกิจกรรมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สะพานวานร คลองประตูหลวงเทพอรชุน (เทพหมี)

11251853_10205292051244951_8431900224635975672_n
เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันทำความสะอาดและถางหญ้าที่รกร้าง บริเวณสะพานวานร คลองประตูหลวงเทพอรชุน (เทพหมี)..โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยุธยา ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ปิยะ ครุศาสตร์กรุงเก่า >>>อ่านต่อ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1_10-563x353 เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา>>>อ่านต่อ

โครงการศึกษาดูงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดลำปาง – เชียงใหม่

11975294_10204898817375760_2126418013_1-563x339 เมื่อวันที่ ๒๙- ๓๑ สิงหาคม และ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ณ จังหวัดลำปาง – เชียงใหม่  >>>อ่านต่อ

ร่วมสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม”

11059762_1198384313509039_5083601133900035378_n เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว ได้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม” >>>อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

1_85_resize-563x353 เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา” >>>อ่านต่อ

ร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการ นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิทยากรผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  >>>อ่านต่อ