ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

เวลาทำการ   วันจันทร์-อาทิตย์     เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชื่อหน่วยงาน   สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  ที่ตั้ง   เลขที่ ๙๖ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
  โทรศัพท์   ๐-๓๕๒๔๑-๔๐๗
โทรสาร   ๐-๓๕๒๔๑-๔๐๗
อีเมล์   ayutthayastudies@gmail.com
โฮมเพจ   http://asi.aru.ac.th/

ติดต่อเราผ่านหน้าเว็บ

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ


แผนที่เดินทางมาสถาบัน 1

แผนที่เกาะเมืองอยุธยา 2