ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา

Banner ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 2
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ศูนย์ข้่อมูลอยุธยาศึกษา

หนังสือแนะนำ
  ชื่อหนังสือ : สยามรบฝรั่ง เมื่อครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
11921886_1175893382424799_6816078010854744974_o  ชื่อผู้แต่ง : ไกรภพ หมื่นแสนจันทร์ดำ 


  ชื่อหนังสือ : กรุงเทพฯ กรุงธนฯ
มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง

12096060_1202442116436592_3039089004326184956_n  ชื่อผู้แต่ง : สุจิตต์ วงษ์เทศ


  ชื่อหนังสือ : ราชวงศ์บ้านพลู หลวง
11070543_1158181430862661_1204024253758611495_o  ชื่อผู้แต่ง : บุญชัย ใจเย็น

ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_02ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_05ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_06ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_07ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_08ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_09ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_10ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_11ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_12ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_13ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_14
 ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_15ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_16ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_17
ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_18
ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา_19
Logo E-Library
logo ศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา