หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มาสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้มอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ