ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ภายในศูนย์ฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา ผ่านรูปแบบของโมเดลจำลอง แบ่งออกเป็น ๔ หัวข้อ ๑. อยุธยาในฐานะเมืองราชธานี ๒. อยุธยาในฐานะเมืองท่าการค้า ๓. ศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองการปกครอง ๔. ชีวิตชาวบ้านไทยสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการในส่วนต่างๆ เช่น ห้องอยุธยาเธียเตอร์ และรถรางล้อยาง ซึ่งเปิดให้บริการในวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปิดทุกวันจันทร์