การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๖๐ คน ในโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย” ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา