การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๓๐ คน ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน กับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา