.

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอังคารที่ ๑๖ ก.ค. ๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ป้ายเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา A4