.

กิจกรรม “สอนน้องเรียนศิลป์” 

ระดับชั้น ป.๑-ป.๓ (สร้างงานศิลปะจากดินไทย)
อบรมวันเสาร์ที่ ๑๕ และ ๒๒ มิ.ย. ๖๒

ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ (วาดภาพโดยสีชอล์ค)
อบรมวันอาทิตย์ที่ ๑๖ และ ๒๓ มิ.ย. ๖๒

👉 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๓๕-๒๔๑-๔๐๗

62192623_2764280720252716_7011316450367373312_o

62218598_2764280733586048_7803776996386799616_o