.

📢📢📢สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม “สอนน้องเรียนศิลป์”

☑️ กลุ่มที่ ๑ ระดับชั้น ม.๑ – ๖ (เขียนภาพการ์ตูน) วันที่ ๖ – ๗ ก.ค. ๖๒

☑️ กลุ่มที่ ๒ ระดับชั้น ม.๑ – ๖ (สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยศิลปะลายรดน้ำ) วันที่ ๑๓ – ๑๔ ก.ค. ๖๒

📌 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

⭕️ เรียนฟรี!! ทุกวันอาทิตย์ รับจำนวนจำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๓๕-๒๔๑-๔๐๗

—————————————————
 หมายเหตุ 
👉 ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าอบรมตามระยะเวลาที่กำหนดจึงจะได้รับเกียรติบัตร

👉 ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอยุธยาศึกษา โทร /แฟกซ์ ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๐๗

👉 ปิดรับสมัครวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำกัดจำนวนผู้สมัคร ไม่เกินโรงเรียนละ ๑๐ ท่าน

👉 เพื่อความถูกต้องในการรับสมัคร สถาบันอยุธยาศึกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบการตกหล่น ของรายชื่อหากท่านส่งใบสมัครมาในช่องทางออนไลน์

กิจกรรมอบรมสอนน้องเรียนศิลป์ ระดับมัธยม_Page_1

กิจกรรมอบรมสอนน้องเรียนศิลป์ ระดับมัธยม_Page_2