พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณ รอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดสมณโกฏฐาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา