พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลถวายแด่สมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนาวัดบรมพุทธาราม และเป็นการรำลึกถึงบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเกาะแก้ว จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน จำนวน ๒๕๐ คน ร่วมพิธีทำบุญและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม