พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีทำบุญและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา