นิทรรศการ “ตามเส้นทางเดินทัพกอบกู้เอกราชของพระยาตาก”

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “ตำนานท้องถิ่นอยุธยา ตามเส้นทางเดินทัพกอบกู้เอกราชของพระยาตาก” ในงานแสดงนิทรรศการผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) ครั้งที่ ๔ “รักชาติ ๔.๐ คนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการจากแหล่งเรียนรู้ มากกว่า ๓๐ หน่วยงาน การเสวนาวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (NIGHT AT THE MUSEUM) และกิจกรรมการประกวดต่างๆ โดยนิทรรศการ “ตำนานท้องถิ่นอยุธยา ตามเส้นทางเดินทัพกอบกู้เอกราชของพระยาตาก” ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าชมเป็นจำนวนมาก