การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดสระแก้ว

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ จำนวน ๓๐๐ คน จากโรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา พร้อมชม “นิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) และนิทรรศการ “สร้างสรรค์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา” ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายอายุวัฒน์ ค้าผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรให้แก่คณะดังกล่าว