การต้อนรับคณะจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน จำนวน ๒๑๐ คน จากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมชมนิทรรศการ “สร้างสรรค์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก พระนครศรีอยุธยา” ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ “นิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา” ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) โดยมี นายพัฑร์ แตงพันธ์ นายอายุวัฒน์ ค้าผล นางสาธิยา รื่นชล และนางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรให้แก่คณะดังกล่าว