สภากาแฟ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงาน “สภากาแฟ” การพบปะอย่างไม่เป็นทางการของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี พร้อมคณะได้ร่วมให้การต้อนรับ