โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน ป.๑-๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดโครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” กิจกรรมการเขียนภาพการ์ตูน โดยได้รับเกียรติจากคุณศักดา แซ่เอียว (เซีย ไทยรัฐ) เป็นวิทยากรและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา