การร่วมจัดนิทรรศการ อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา” ในงานแสดงนิทรรศการผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย (รักชาติ เฟสติวัล) ครั้งที่ ๓ รักเธอประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการ จำนวนมากกว่า ๕๐ หน่วยงาน การเสวนาวิชาการ การประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน (Night at the musuem) และการแสดงทางวัฒนธรรม โดยนิทรรศการ “อยู่ดีกินดีอย่างกรุงศรีอยุธยา” ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าชมเป็นจำนวนมาก