กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น และเวียนเทียนรอบวิหารพระนอน วัดพนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา