กิจกรรมเสวนาพิพิธทัศนะ เรื่อง “นุ่งห่มอย่างอยุธยา”

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมพิพิธสยาม ได้จัดกิจกรรมเสวนาพิพิธทัศนะ ครั้งที่ ๒๓ เรื่อง “นุ่งห่มอย่างอยุธยา” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวประวัติความเป็นมาของการนุ่งห่มอย่างชาวกรุงศรีอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นการนุ่งห่มของหญิง หรือ ชาย การนุ่งจีบ โจง แต่ละประเภท ประเภทของผ้านุ่งห่มในแต่ละระดับของผู้คนและการใช้ผ้านุ่งห่มในแต่ละโอกาส รวมถึงการประทินผิว แต่งหน้า ทำผมตามแบบอย่างโบราณกาลสมัยกรุงศรีอยุธยา