กิจกรรม “ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย”

วันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “ร่วมบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี เนื่องในเถลิงศกสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีไทย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา