พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าอาคารป่าตอง (อาคาร ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา