พิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทำบุญวัดบรมพุทธาราม เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล และรำลึกถึงสมเด็จพระเพทราชาและบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพนัญเชิงวรวิหาร จำนวน ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญ ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม