๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ “นามราชภัฏสง่าศรีด้วยพระบารมีล้นเกล้า” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา