ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติฯ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร สอนศิลป์ถิ่นมรกดโลก” โดยมี อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา