ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณี สองวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ไหว้วัดภูเขาทอง ประเพณี สองวัฒนธรรม” โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงอุเละห์นบี เพลงกล่อมเด็ก การสาธิตเพลงเรือ ฟังพ่อเพลง แม่เพลง การแสดงอาวุธไทยสมัยโบราณ และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมชาวไทยพุทธ – ไทยมุสลิมให้คงอยู่ต่อไป