นักวิชาการศึกษา นำชมคณะวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายพัฑร์ แตงพันธ์ และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับคณะวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตามโครงการสร้างเสริมเติมพลังชีวิตวัยเก๋าสระแก้ว หลักสูตรการดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา