.

ศิลปะลายรดน้ำ-ลงรักปิดทอง

สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเชิญครู อาจารย์ และประชาชนที่สนใจทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ศิลปะลายรดน้ำ-ลงรักปิดทอง” ในวันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/Zsk5b5 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐-๘๐๐๔-๒๖๐๘๘ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๑๔๐๗ (นางสาวอรอุมา โพธิ์จิ๋ว ผู้ประสานงานโครงการ) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่เปิดรับสมัคร รับจำนวนจำกัดเพียง ๓๐ ท่านเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น