ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา” ในการประชุมสภากาแฟ

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “พระบารมีปกเกล้าชาวอยุธยา” โดยนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการรับรองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติที่มาเข้าร่วม “การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐” ณ อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ได้มอบภาพวาดสีน้ำ แด่ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนิน ณ ทุ่งมะขามหย่อง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผลงานศิลปินโดย อาจารย์อดิศร พรศิริกาญจน์ ที่มาร่วม Workshop ในกิจกรรม “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา