เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา