การประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗” ภายใต้หัวข้อ “ก้าวข้ามอคติสู่วัฒนธรรม 4.0” จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กทม.