พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Osaka Kyoiku University (OKU) และ Kyoto University of Education (KUE) ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมไทย ในหลักสูตรการนวดแผนไทย การประกอบอาหารประเภทต้มยำกุ้ง ผัดไท การแกะสลักผลไม้ และการสานปลาตะเพียน ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา