กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา:ปริวรรตบทเรียนเพื่อสร้างสรรค์อนาคต”

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต” โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณสมฤทธิ์ ลือชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาค ปรีชารัชช, คุณมิกกี้ ฮาร์ท, อาจารย์ตูซาร์ นวย, คุณองค์ บรรจุน, คุณสิทธิพร เนตรนิยม, ดร.วสุ โปษยะนันทน์, รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา และ คุณปองขวัญ ลาซูส พร้อมด้วยนักวิชาการ ครู อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป จำนวน ๓๕๐ คน เข้าร่วม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา