.

หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมในชุมชนคลองสระบัว ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

* เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย *

ดาวน์โหลดกำหนดการ ได้ที่ https://goo.gl/QHbz3b
ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘๐-๐๔๒-๖๐๘๘ (คุณอรอุมา โพธิ์จิ๋ว)