ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสมาคมลิเกแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
……………………..
สมาคมลิเกแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ทุกท่านร่วมโครงการถ่ายทอดการแสดงพื้นบ้านสู่เด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
-สมาคมลิเกแห่งประเทศไทย โทร.๐๘๙-๑๐๕-๑๗๗๒, ๐๘๑-๖๕๑-๑๔๒๖
-คุณประคิน ชมชื่น (คุณเมฆินทร์ สุคนธา กรรมการสมาคมฯ) โทร.๐๘๑-๙๑๗-๓๓๕๐
-โรงเรียนวัดสองคลอง ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.๐๓๘-๕๒๘๑๖๐
-โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.๐๓๕-๒๕๑๐๓๘
อ่านรายละเอียด ตารางเรียน และใบสมัคร คลิกที่นี่ (PDF)

http://goo.gl/et2sNt