เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐

เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” (Korat International Arts and Culture Festivel ๒๐๑๗ : He always dwells In our hearts) เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการ ได้นำคณะนักดนตรีและนักแสดงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” (Korat International Arts and Culture Festivel ๒๐๑๗ : He always dwells In our hearts) เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาโคราชให้ก้าวไกลในระดับสากล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี