พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จำนวน ๑๐ รูป และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานอเนกประสงค์หน้ากองพัฒนานักศึกษา