พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๒ น. สถาบันอยุธยาศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา