มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันอยุธยาศึกษา สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 ต.ค. 60

ดาวน์โหลดรายละเอียด คลิก>>https://goo.gl/3XEbpY