พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จากวัดพนัญเชิงวรวิหาร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยสถาบันได้รับเกียรติจากอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี จัดขึ้น ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา