ร่วมงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อำนวยการ และนายพัฑร์ แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปร่วมงาน “เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๕๙” Korat International Arts and Culture Festival 2016 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่อลังการจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงานกว่า ๑๐ ประเทศ อาทิ ประเทศจีน กานา อินโดนีเซีย มาเลเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ศรีลังกา ลาว เวียดนาม โคลอมเบีย พม่า เนปาล และการแสดง ๔ ภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักศึกษา และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีโคราช ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา