จิตสำนึก สร้างได้…

ที่มา :www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000070596

หลังจากที่มีข่าวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โพสภาพเจดีย์วัดสามปลื้มที่มีต้นไม้ขึ้นบนเจดีย์

04

ตามข่าวพบต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นไม้ขึ้นบนเจดีย์สามปลื้ม หวั่นเจดีย์พัง จึงถ่ายภาพโพสต์ลงเฟซบุ๊กของ ตนเอง ปลุกส้านึกผู้ใหญ่ หวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดูแลก่อนโบราณสถานพัง ระบุเป็นห่วงหากต้นไม้โตขึ้น เรื่อยๆ รากของต้นไม้จะชอนไชเข้าไปในอิฐแล้วอาจท้าให้เจดีย์พังทลายลงมาก็ได้ ภายในภาพที่โพสต์มีต้นไม้ หลายชนิด เช่น ต้นโพธิ์ ต้นไทร และต้นไม้อื่นๆ ขึ้นอยู่บนเจดีย์ โดยมีข้อความเขียนแสดงความคิดเห็นว่า  “ถ้ามีต้นไม้ขึ้นอย่างนี้เจดีย์ต้องพังแน่เพราะรากมัน…” ซึ่งโพสต์โดย ด.ช.ธนวิทย์ หรือ “น้องบุ๊ก” หวังวงศ์ศิริ

อายุ 12 ปี เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  หลังจากได้มีการโพสต์ภาพถ่ายดังกล่าวออกไป ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.พระนครศรีอยุธยา หลายคน และได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้ตามที่มีการโพสต์ ลงในเฟซบุ๊กว่าเป็นความจริงหรือไม่

03

ด.ช.ธนวิทย์ กล่าวว่า “ผมอยากให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วย เพราะเจดีย์ดังกล่าว ตั้งอยู่กลางถนนโรจนะ เป็นวงเวียนแยกไฟแดงที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติต่างต้องผ่านเจดีย์นี้ก่อน เข้าตัวเมือง”  ด้านนายณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา กล่าวว่า บริเวณวงเวียนเจดีย์สามปลื้ม เป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองอโยธยา ปกติจะปรับปรุงดูแลสภาพภูมิทัศน์รอบองค์เจดีย์ตลอด แต่ส่วนตัวองค์อยู่ ในความดูแลของศิลปากร หากมีการร้องขอให้คนงานของเทศบาลเมืองอโยธยาไปด้าเนินการก็พร้อมที่จะ ด้าเนินการทันที ภายหลังจากที่มีการน้าเสนอข่าวดังกล่าว ก็ได้มีการโพสภาพเกี่ยวกับต้นไม้ขึ้นบนโบราณสถาน ในพื้นที่ต่างๆ กระตุ้นผู้เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลก่อนโบราณสถานพัง

05