การถ่ายทำภาพยนตร์ในตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์

ภาพจากเฟซบุ๊ค  Patison Ben 

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

จากประเด็นที่มีข่าวการเอาตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์ วัดพุทไธศวรรย์ ใช้เป็นกองถ่ายทำภาพยนตร์ฝรั่ง เรื่องหนึ่งโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล ซึ่งเกรงว่าจะสร้างความเสียหายให้กับภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในตำหนักที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยภายในสถานที่ถ่ายทำมีเตียงนอน และมีการจัดฉากเหมือนเกสต์เฮาส์ มีไม้พาดอยู่ที่ภาพจิตรกรรมด้านนายไชยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าทางทีมงานถ่ายทำภาพยนตร์ได้เข้ามาขออนุญาตทางวัด และกรมศิลปากรแล้ว และในช่วงระหว่างติดตั้งฉากต่างๆภายในนั้น ก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบทุกวัน ซึ่งยังไม่มีอะไรบ่งบอกว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกรมศิลปากรที่ระบุไว้ ส่วนวัสดุไหนที่เป็นโลหะก็ได้สั่งให้เปลี่ยนมาใช้ไม้แทนทั้งหมด สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการถ่ายทำจริงในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ดดด