สะพานวานร คลองประตูหลวงเทพอรชุน (เทพหมี)

เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมกันทำความสะอาดและถางหญ้าที่รกร้าง บริเวณสะพานวานร คลองประตูหลวงเทพอรชุน (เทพหมี)..โบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยุธยา ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ปิยะ ครุศาสตร์กรุงเก่า