กิจกรรม “๘๘ พรรษา พ่อของแผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกิจกรรม “๘๘ พรรษา พ่อของแผ่นดิน” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป ณ สนามหญ้าหน้าอาคาร ๒ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา