ภาพบรรยากาศโถงพักคอยบริเวณหน้าสถานที่การแสดงแสง-เสียง

ภาพบรรยากาศโถงพักคอย บริเวณหน้าสถานที่การแสดงแสง-เสียง ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานได้จำลองบรรยากาศวิถีชีวิตวัฒนธรรมอยุธยา การแสดงและร้องเพลงพื้นบ้าน นิทรรศการศิลปหัตถกรรมอาเซียน จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน จุดถ่ายภาพอุโมงค์ว่าว และอุโมงค์ธรรม อุโมงค์ศิลป์ เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ จัดโดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา