พิธีเปิดศูนย์สัมพันธ์อยุธยานานาชาติ

                วันอังคารที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปิดศูนย์สัมพันธ์อยุธยานานาชาติ บริเวณชั้นล่างของอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยเรียนเชิญเอกอัครราชทูตหรือผู้แทนจากประเทศต่างๆ ๑๒ ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส ฝรั่งเศส เวียดนาม ศรีลังกา สหราชอาณาจักร อิหร่าน อินโดนีเซีย และอินเดีย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งจังหวัดได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้ร่วมต้อนรับ ประสานงานในการเป็นล่ามแปลภาษา รวมถึงการจัดอาหารกลางวันรับรอง และจัดการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรีไทย ที่สถาบันอยุธยาศึกษา