มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่

              เมื่อวันที่ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สถาบันอยุธยาศึกษา นำโดย อ.อุมาภรณ์ กล้าหาญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และทีมนักแสดงจำนวน ๔๒ คน ได้เดินทางไปร่วมงาน มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๕ “โตยฮีต ต๋ามฮอย สานศิลป์ สู่ถิ่นล้านนา” ณ มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

              ทางคณะฯ ได้สร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่ที่ชื่อว่า “ไตรยนาฏยา อยุธยารังสรรค์ ” เพื่อนำไปแสดงในงาน ภายใต้แนงความคิดของภูมิวัฒนธรรมอยุธยาอันประกอบไปด้วยลำน้ำสำคัญสามสายคือ เจ้าพระยา ป่าสัก และลพบุรี และวัฒนธรรม 3 ยุคสมัยได้แก่ ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ อันก่อให้เกิดการรวมตัวเป็นมหานคร “อโยธยาศรีรามเทพนคร” และได้ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับในภาคค่ำของวันที่ 1 พฤศจิกายน รวมทั้งพบปะและแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 2,049 คน จาก 81 สถาบัน

              นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้มีโอกาสเดินทางทัศนศึกษาชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพงค์ราชนิเวศน์ วัดพระสิงห์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ น้ำตกแม่สาน้อย วัดพระธาตุหริภุญชัย กาดทุ่งเกวียน วัดพระธาตุลำปางหลวง

              สถาบันอยุธยาศึกษา จึงขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณาจารย์ และทีมงานทุกท่านที่ช่วยกันรังสรรค์ชุดการแสดง “ไตรยนาฏยา อยุธยานฤมิตร” เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเมืองวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำ จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการได้อย่างน่าภาคภูมิใจ