ผืนผ้า สายธารเชื่อมต่อวัฒนธรรมไทย

               สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วย “ผ้าไทย” ทุกวันพฤหัสบดี อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ “ผืนผ้า สายธารเชื่อมต่อวัฒนธรรมไทย