“อยุธยา” ลั่น ๑ ปี เกิดแน่เมืองกำจัดขยะมหาดไทยทุ่ม ๕๐๐ ล. ผุดบ่อขยะบางบาล – ผนึกตั้งโรงไฟฟ้า

“อยุธยา” ลั่น ๑ ปี เกิดแน่เมืองกำจัดขยะมหาดไทยทุ่ม ๕๐๐ ล. ผุดบ่อขยะบางบาล – ผนึกตั้งโรงไฟฟ้า

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=๑๔๒๑๖๔๔๙๘…

อ่านต่อ...

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘

 สรุปปัญหา จากการสำรวจข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น…

อ่านต่อ...
1 2