สำนักศิลปากรที่ 3 อยุธยาเตรียมบูรณะซ่อมแซมเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล หลังตรวจสอบพบเอียงจริง

สำนักศิลปากรที่ 3 อยุธยาเตรียมบูรณะซ่อมแซมเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล หลังตรวจสอบพบเอียงจริง

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/regional/237867 เมื่อวันที่ 16 พ…

อ่านต่อ...

บึงพระราม…สวนสาธารณะในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กับสภาพปัจจุบัน

บึงพระราม…สวนสาธารณะในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กับสภาพปัจจุบัน

ที่มา : ภาพจากเฟซบุ๊ค เสนาอยุธยา มาโนชประคำแก้ว เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ …

อ่านต่อ...
1 2